East Tibet

 

20.08.2016 Arriving in Chengdu

 

22.08.2016 Chengdu -Wenchuan - Taoping - Barkam

 

23.08.2016 Barkam - Wengda - Luhuo (4127m) F

 

24.08.2016 Luhuo - Garze

 

25.08.2016 Garze - Xinlong (3050m) - Larima - Xilon

 

26.08.2016 Xinlong - Cuoka See - Picha - Youyi - Yaqing Si (3600m)

 

27.08.2016 Yaqing - Garze - Manigango (4180m) - Dzogchen

 

28.08.2016 Dzogchen - Xiazha - Old Songge Mani Stadt - Shiqu (4200m)

 

29.08.2016 Shiqu - Luoxu - Benda - Zhenda - Yushu (3900m)

 

30.08.2016 Yushu - Zhiduo - Qumalai (4226m)

 

31.08.2016 Qumalai - Budongquan - Golmud

 

01.09.2016 Golmud – Qinghai Hu

 

02.09.2016 Qinghai Hu - Chaka Salzsee – Xining/End of the tour